Právní služby

Čím se zabýváme

Občanské právo

Právní vztahy k nemovitostem, nájem a podnájem bytových a nebytových prostor, vlastnictví bytů, veškeré typy smluv, zejména kupní, darovací, směnné, řízení před katastrálním úřadem, vymáhání pohledávek i v rámci exekuce.

Obchodní právo

Zakládání a změny spolků, obchodních korporací (tj. v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstva), řešení obchodních závazkových vztahů, tj. sepisování smluv, zastupování v obchodních sporech, vymáhání pohledávek i v rámci exekuce.

Rodinné právo

Zastupování před soudem při rozvodu, zastupování v řízení o svěření dítěte do péče, vypořádání společného jmění manželů, výchova a výživa dětí pro dobu do i po rozvodu manželství, vymáhání výživného i v rámci exekuce.

Pracovní právo

Zastupování zaměstnance nebo zaměstnavatele v pracovně právních vztazích, zejména sepisu pracovních smluv, dohod, vymáhání nároků z neplatně rozvázaného pracovního poměru, atd.

Směnečné právo

Vymáhání nároků ze směnek, sepis a podání námitek, zastupování u soudu ve směnečném řízení.

Dědické právo

Zastupování dědiců v dědickém řízení u notáře jako pověřeného soudního komisaře.

Trestní právo

Zastupování poškozených v trestním řízení, sepisování podání v trestním řízení, zastupování obviněných a obžalovaných před orgány činnými v trestním řízení.

Advokátní úschova

Úschova finančních prostředků při koupi či prodeji nemovitostí.

Insolvenční právo

– Pro dlužníky sepis návrhů na povolení oddlužení
– Pro věřitele sepis přihlášek a zastupování v tomto řízení

Potřebujete naši pomoc? Navštivte nás, napište nebo zavolejte.

JUDr. Jana Tomková, advokátní kancelář

Adresa:
Bráfova tř. 471/58, 674 01 Třebíč

Samostatná advokátka vykonávající generální praxi na celém území České republiky.

Naše právní služby

  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Trestní právo
    a další

Jak nás najdete

Adresa: Bráfova tř. 471/58, 674 01 Třebíč
Tel.: +420 568 841 124
E-mail: tomkova_jana@seznam.cz

ukázat na mapě

© 2024 JUDr. Jana Tomková | Vyrobilo studio
Ochrana osobních údajů