• JUDr. Jana Tomková

    Advokátní kancelář se sídlem v Třebíči

JUDr. Jana Tomková jako samostatná advokátka vykonává generální praxi na celém území České republiky, v rámci které se zaměřuje zejména na oblast práva občanského, rodinného, dědického, obchodního, směnečného, insolvenčního, pracovního, správního, trestního; sepisuje všechny typy smluv a zastupuje strany v soudním civilním, trestním nebo správním řízení.

Naše kancelář

Stručný profesní životopis

1978 – 1982
Střední ekonomická škola v Třebíči zakončená maturitní zkouškou
1982 – 1986
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor studia právo, zakončeno státní rigorózní zkouškou z oboru, získaný titul JUDr.
1986 – 1991
Finanční referát ONV Brno – venkov – zaměstnána na majetkoprávním oddělení
1991 – 1992
OÚNZ v Třebíči – zaměstnána na právním odboru
1992
OSVČ – Komora komerčních pracovníků ČR, praxe komerčního právníka
od r. 1993
OSVČ – Česká advokátní komora ČR, advokátní praxe, činnost vykonávaná aktivně po celou dobu až dosud
od r. 2001
OSVČ – u Krajského soudu v Brně zapsána jako správkyně konkurzní podstaty, činnost vykonávaná aktivně do roku 2009
Advokátka je na základě Rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi Generali Pojišťovnou, a.s. a Českou advokátní komorou pojištěna pro případ odpovědnosti za újmu, za kterou klientovi odpovídá do výše 5.000.000,- Kč s tím, že v jednotlivých případech může být sjednáno připojištění.
Odměna je s klientem dohodnuta na základě příkazní smlouvy individuálně v souladu s advokátním tarifem.

Samostatná advokátka vykonávající generální praxi na celém území České republiky.

Naše právní služby

  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Trestní právo
    a další

Jak nás najdete

Adresa: Bráfova tř. 471/58, 674 01 Třebíč
Tel.: +420 568 841 124
E-mail: tomkova_jana@seznam.cz

ukázat na mapě

© 2024 JUDr. Jana Tomková | Vyrobilo studio
Ochrana osobních údajů